Isu Lokuthuthukisa

Isu Lokuthuthukisa

Qhubeka nokuthuthukisa nokukhiqiza imikhiqizo emisha, qhubekangcono inqubo yokukhiqiza, qhubeka nokwandisa i-Cu entshaiqembu le-stomer.

Development Strategy